Đăng ký
I.Want.Face cộng đồng mạng xã hội kinh doanh chuyên nghiệp

Thông tin chúng tôi nhận được và cách sử dụng thông tin đó

Thông tin chúng tôi nhận được về bạn Chúng tôi nhận được một số loại thông tin khác nhau về bạn, bao gồm: Thông tin của bạn Thông tin của bạn là thông tin bắt buộc khi bạn đăng ký cho trang web và thông tin bạn chọn để chia sẻ.

Thông tin đăng ký
Khi bạn đăng ký Iwantface, bạn được yêu cầu cung cấp thông tin như tên, địa chỉ email, ngày sinh và giới tính. Trong một số trường hợp, bạn có thể đăng ký bằng thông tin khác, như số điện thoại của bạn.

Thông tin bạn chọn để chia sẻ
Thông tin của bạn cũng bao gồm thông tin bạn chọn để chia sẻ trên Iwantface, như khi bạn đăng cập nhật trạng thái, tải lên ảnh hoặc bình luận về tin của bạn bè. Bao gồm thông tin bạn chọn để chia sẻ khi bạn giao tiếp với chúng tôi, như khi bạn liên hệ với chúng tôi bằng địa chỉ email, hoặc khi bạn thực hiện một hành động, như khi bạn thêm một người bạn, thích một Trang hoặc một trang web, thêm một địa điểm vào câu chuyện của bạn, sử dụng trình nhập liên hệ, hoặc cho biết bạn hiện đang có một mối quan hệ. Tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, giới tính, mạng lưới, tên người dùng và ID người dùng được xử lý giống như thông tin bạn chọn để công khai. Tìm hiểu thêm. Ngày sinh của bạn cho phép chúng tôi thực hiện những việc như hiển thị cho bạn nội dung và quảng cáo phù hợp với lứa tuổi.

Thông tin mà người khác chia sẻ về bạn Chúng tôi nhận được thông tin về bạn từ bạn bè và những người khác, như khi họ tải lên thông tin liên hệ của bạn, đăng ảnh của bạn, đánh dấu bạn vào ảnh hoặc cập nhật trạng thái hoặc tại một vị trí hoặc thêm bạn vào một nhóm. Khi mọi người sử dụng Iwantface, họ có thể lưu và chia sẻ thông tin về bạn và những người khác mà họ có, như khi họ tải lên và quản lý lời mời và liên hệ của họ. Thông tin khác mà chúng tôi nhận được về bạn Chúng tôi cũng nhận được những loại thông tin khác về bạn: Chúng tôi nhận được dữ liệu về bạn bất cứ khi nào bạn dùng hoặc chạy Iwantface, như khi bạn xem dòng thời gian của một người khác, gửi hoặc nhận tin nhắn, tìm kiếm một người bạn hoặc một Trang, nhấp vào, xem hoặc tương tác với mọi thứ, sử dụng ứng dụng di động Iwantface hoặc mua tín dụng Iwantface hoặc thực hiện những giao dịch mua khác trên Iwantface.

Khi bạn đăng những nội dung như ảnh hoặc video trên Iwantface, chúng tôi có thể nhận thêm dữ liệu liên quan (hoặc siêu dữ liệu), như thời gian, ngày và địa điểm bạn chụp ảnh hoặc quay video. Chúng tôi nhận được dữ liệu từ hoặc về máy tính, điện thoại di động hoặc các thiết bị khác bạn sử dụng để cài đặt các ứng dụng Iwantface hoặc để truy cập Iwantface, bao gồm khi nhiều người dùng đăng nhập từ cùng một thiết bị. Dữ liệu này có thể bao gồm thông tin về mạng và thông tin giao tiếp, như địa chỉ IP hoặc số điện thoại di động và các thông tin khác như dịch vụ internet, hệ điều hành, vị trí, loại thiết bị (bao gồm thông tin định danh) hoặc trình duyệt bạn sử dụng hoặc những trang bạn truy cập. Ví dụ: chúng tôi có thể nhận GPS của bạn hoặc thông tin vị trí khác để chúng tôi có thể cho bạn biết nếu bất kỳ người bạn nào của bạn ở gần đây hoặc chúng tôi có thể yêu cầu thông tin về thiết bị để cải thiện cách thức hoạt động của các ứng dụng của chúng tôi trên thiết bị của bạn.

Chúng tôi nhận dữ liệu bất cứ khi nào bạn truy cập một trò chơi, ứng dụng hoặc trang web sử dụng Nền tảng Iwantface hoặc truy cập một trang với một tính năng Iwantface (như plugin xã hội), đôi khi qua cookie. Dữ liệu này có thể bao gồm ngày và thời gian bạn truy cập trang; địa chỉ web hoặc URL, bạn ở đó; thông tin kỹ thuật về địa chỉ IP, trình duyệt và hệ điều hành mà bạn sử dụng; và, nếu bạn đăng nhập Iwantface, ID người dùng của bạn. Đôi khi, chúng tôi nhận dữ liệu từ các công ty con hoặc đối tác quảng cáo, khách hàng của mình và các bên thứ ba khác giúp chúng tôi (hoặc họ) cung cấp quảng cáo, hiểu hoạt động trực tuyến và thường giúp Iwantface tốt hơn. Ví dụ: một nhà quảng cáo có thể cho chúng tôi biết thông tin về bạn (như cách bạn phản hồi một quảng cáo trên Iwantface hoặc trên một trang khác) để đo tính hiệu quả của - và cải thiện chất lượng của - quảng cáo.

Như được mô tả trong "Cách chúng tôi sử dụng thông tin nhận được" chúng tôi cũng đặt dữ liệu cùng nhau từ thông tin chúng tôi đã có về bạn, bạn bè của bạn và những người khác để chúng tôi có thể cung cấp và gợi ý nhiều dịch vụ và tính năng. Ví dụ: chúng tôi có thể tạo gợi ý kết bạn, chọn tin từ Bảng tin của bạn hoặc gợi ý mọi người để đánh dấu vào ảnh. Chúng tôi có thể đặt thành phố hiện tại của bạn với GPS và thông tin vị trí khác mà chúng tôi có về bạn, ví dụ: cho bạn và bạn bè của bạn biết về những người hoặc sự kiện ở gần đó, hoặc cung cấp cho bạn khuyến mãi mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi cũng có thể đặt dữ liệu về bạn để cung cấp cho bạn những quảng cáo hoặc nội dung khác có thể liên quan đến bạn. Khi chúng tôi nhận vị trí GPS của bạn, chúng tôi đặt cùng với thông tin vị trí khác mà chúng tôi có về bạn (như thành phố hiện tại). Nhưng chúng tôi chỉ lưu thông tin đó cho đến khi không còn hữu ích để cung cấp cho bạn dịch vụ, như tọa độ GPS gần đây nhất của bạn để gửi cho bạn các thông báo liên quan.

Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu cho các đối tác quảng cáo hoặc khách hàng của chúng tôi sau khi chúng tôi đã xóa tên của bạn và bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác, hoặc đã kết hợp thông tin đó với dữ liệu của người khác theo cách mà không còn nhận dạng được cá nhân bạn. Thông tin công khai Khi chúng tôi sử dụng cụm từ "thông tin công khai" (mà đôi khi chúng tôi ám chỉ "Thông tin công khai với mọi người"), chúng tôi muốn nói đến thông tin bạn chọn để công khai và thông tin luôn được công khai. Thông tin bạn chọn để công khai Chọn để công khai thông tin của bạn chính là: bất kỳ ai, bao gồm những người không sử dụng Iwantface, có thể xem thông tin này. Tìm hiểu thêm. Chọn để công khai thông tin của bạn cũng có nghĩa là thông tin này: có thể liên quan đến bạn (đó là tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, dòng thời gian, ID người dùng, tên người dùng, v.v.) thậm chí không dùng Iwantface; có thể hiển thị khi ai đó thực hiện tìm kiếm trên Iwantface hoặc trên công cụ tìm kiếm công khai; sẽ có thể truy cập đến các trò chơi, ứng dụng tích hợp trên Iwantface và các trang web mà bạn và bạn bè của bạn sử dụng; và sẽ có thể truy cập đến bất kỳ ai sử dụng API của chúng tôi như API đồ thị. Đôi khi bạn sẽ không thể chọn người xem khi bạn đăng gì đó (như khi bạn viết lên tường của một Trang hoặc bình luận về một tin tức sử dụng plugin bình luận của chúng tôi). Điều này là bởi vì một số tin luôn là tin công khai.

Thông thường, bạn nên hiểu rằng nếu bạn không nhìn thấy biểu tượng chia sẻ, thông tin sẽ là công khai. Khi người khác chia sẻ thông tin về bạn, họ cũng có thể chọn để công khai. Thông tin luôn công khai Loại thông tin được liệt kê bên dưới luôn công khai và thông tin đó được xử lý như thông tin bạn đã quyết định để công khai: Tên: Thông tin này giúp bạn bè và gia đình bạn tìm thấy bạn. Nếu bạn không thoải mái khi chia sẻ tên thật của mình, bạn luôn có thể xóa tài khoản của mình. Ảnh đại diện và ảnh bìa: Thông tin này giúp bạn bè và gia đình bạn nhận ra bạn. Nếu bạn không thoải mái khi công khai bất kỳ ảnh nào trong những ảnh này, bạn luôn có thể xóa chúng. Trừ khi bạn xóa những ảnh này, khi bạn thêm ảnh đại diện hoặc ảnh bìa mới, ảnh trước đó sẽ luôn công khai trong album ảnh đại diện hoặc ảnh bìa của bạn. Mạng lưới: Thông tin này giúp bạn biết về người mà bạn sẽ chia sẻ thông tin trước khi bạn chọn "Bạn bè và mạng" làm người xem tùy chỉnh.

Nếu bạn không thoải mái khi công khai mạng lưới của mình, bạn có thể rời khỏi mạng. Giới tính: Thông tin này cho phép chúng tôi giới thiệu bạn một cách phù hợp. Tên người dùng và ID người dùng: Thông tin này cho phép bạn cung cấp một liên kết tùy chỉnh đến dòng thời gian hoặc Trang của bạn, nhận email tại địa chỉ email Iwantface và giúp nền tảng Iwantface tốt hơn. Tên người dùng và ID người dùng Tên người dùng và ID người dùng là một – cách thức để nhận dạng bạn trên Iwantface. ID người dùng là một chuỗi các số và tên người dùng thường là một vài biến thể từ tên của bạn. Với tên người dùng của bạn, bạn có thể nhận một liên kết tùy chỉnh (URL Iwantface như www.iwantface.com/username) đến dòng thời gian của bạn mà bạn có thể cung cấp cho mọi người hoặc đăng trên các trang web bên ngoài. Nếu ai đó có tên người dùng hoặc ID của bạn, họ có thể sử dụng để truy cập thông tin về bạn qua trang web www.iwantface.com. Ví dụ: nếu ai đó có tên người dùng của bạn, họ có thể nhập iwantface.com/username vào trình duyệt của họ và xem thông tin công khai của bạn cũng như bất kỳ thông tin nào mà bạn cho phép họ xem. Tương tự, ai đó có tên người dùng hoặc ID người dùng của bạn cũng có thể truy cập thông tin về bạn qua các API của chúng tôi như API Đồ thị. Đặc biệt, họ có thể truy cập thông tin công khai, cùng với độ tuổi, ngôn ngữ và quốc gia của bạn. Nếu bạn không muốn các ứng dụng Nền tảng có thể truy cập thông tin của mình, bạn có thể tắt tất cả ứng dụng Nền tảng từ Thiết lập quyền riêng tư. Nếu bạn tắt Nền tảng, bạn sẽ không thể sử dụng bất kỳ trò chơi hoặc ứng dụng nào khác cho đến khi bạn bật lại Nền tảng. Để biết thêm thông tin về thông tin mà ứng dụng nhận được khi bạn truy cập ứng dụng, xem Các trang web và ứng dụng khác.

Mọi người có thể sử dụng địa chỉ email Iwantface để gửi cho bạn tin nhắn và bất kỳ ai trong cuộc trò chuyện cũng có thể trả lời. Cách chúng tôi sử dụng thông tin nhận được Chúng tôi sử dụng thông tin nhận được về bạn liên quan đến các dịch vụ và tính năng mà chúng tôi cung cấp cho bạn và những người dùng khác như bạn bè, đối tác của mình và những nhà quảng cáo mua quảng cáo trên trang web và những nhà phát triển tạo trò chơi, ứng dụng và trang web mà bạn sử dụng. Ví dụ: ngoài việc giúp mọi người xem và tìm thấy những việc bạn làm và chia sẻ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin nhận được về bạn: như một phần nỗ lực của chúng tôi để giúp các sản phẩm, dịch vụ và tích hợp của Iwantface an toàn và bảo mật; để bảo vệ quyền và tài sản của Iwantface và người khác; để cung cấp cho bạn các tính năng và dịch vụ vị trí như cho bạn và bạn bè của bạn biết khi có việc gì đó đang diễn ra ở gần đây; để đo hoặc hiểu tính hiệu quả của quảng cáo mà bạn và những người khác xem, bao gồm cung cấp quảng cáo liên quan cho bạn; để thực hiện gợi ý cho bạn và người dùng khác trên Iwantface, như: gợi ý rằng bạn bè của bạn nên sử dụng trình nhập liên hệ của chúng tôi vì bạn đã tìm thấy bạn bè bằng trình nhập liên hệ này, gợi ý rằng người dùng khác nên thêm bạn làm bạn bè vì người dùng đã nhập cùng một địa chỉ email như bạn nhập, hoặc gợi ý rằng bạn bè nên đánh dấu bạn vào một bức ảnh mà họ đã tải lên có bạn ở trong đó; và cho các hoạt động nội bộ, bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, kiểm tra, nghiên cứu và cải thiện dịch vụ. Cấp cho chúng tôi quyền sử dụng thông tin của bạn không chỉ cho phép chúng tôi cung cấp Iwantface như hiện tại mà còn cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các tính năng và dịch vụ mới chúng tôi sẽ phát triển trong tương lai sử dụng thông tin chúng tôi nhận được về bạn theo cách thức mới. Mặc dù bạn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin nhận được về bạn nhưng tất cả thông tin đều thuộc sở hữu của bạn.

Sự tin tưởng của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi không chia sẻ thông tin nhận được về bạn với những người khác trừ khi chúng tôi: nhận được sự cho phép của bạn; gửi cho bạn thông báo, như nói cho bạn biết về điều đó trong chính sách này; hoặc xóa tên bạn và bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác khỏi đó. Tất nhiên, đối với thông tin những người khác chia sẻ về bạn, họ kiểm soát cách chia sẻ thông tin. Chúng tôi lưu dữ liệu trong thời gian cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn và những người khác, bao gồm những dữ liệu được mô tả ở trên. Thông thường, thông tin liên quan đến tài khoản của bạn sẽ được lưu cho đến khi tài khoản của bạn bị xóa. Đối với những loại thông tin nhất định, chúng tôi cũng có thể cho bạn biết về các phương thức lưu dữ liệu cụ thể. Chúng tôi có thể cho phép truy cập vào thông tin công khai đã được chia sẻ thông qua các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ truy cập vào thông tin để họ có thể giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể gợi ý bạn bè của bạn nên đánh dấu bạn vào ảnh bằng cách quét và so sánh ảnh của bạn bè với thông tin chúng tôi đã đặt cùng nhau từ ảnh đại diện của bạn và những ảnh khác mà chúng tôi đã đánh dấu bạn. Bạn có thể kiểm soát liệu chúng tôi có nên gợi ý người dùng khác nên đánh dấu bạn vào ảnh bằng thiết lập “Dòng thời gian và đánh dấu” .

Xóa và bỏ kích hoạt tài khoản của bạn Nếu bạn muốn ngừng sử dụng tài khoản của mình, bạn có thể bỏ kích hoạt hoặc xóa tài khoản đó. Bỏ kích hoạt Bỏ kích hoạt tài khoản của bạn sẽ khiến tài khoản của bạn ở trạng thái treo. Những người dùng khác sẽ không thấy dòng thời gian của bạn nhưng chúng tôi không xóa bất kỳ thông tin nào của bạn. Bỏ kích hoạt tài khoản cũng là cách bạn yêu cầu chúng tôi không xóa bất kỳ thông tin nào vì bạn có thể muốn kích hoạt lại tài khoản tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Bạn có thể bỏ kích hoạt tài khoản của mình trên trang thiết lập tài khoản. Bạn bè của bạn vẫn sẽ thấy bạn trong danh sách bạn bè của họ mặc dù tài khoản của bạn đã bị bỏ kích hoạt. Xóa Khi bạn xóa tài khoản của mình, tài khoản đó sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi Iwantface.

Thông thường, mất khoảng một tháng để xóa tài khoản nhưng một số thông tin có thể vẫn ở bản sao và nhật ký sao lưu trong tối đa 90 ngày. Bạn chỉ nên xóa tài khoản của mình nếu bạn chắc chắn bạn không muốn kích hoạt lại tài khoản đó. Bạn chỉ có thể xóa tài khoản của mình tại đây. Tìm hiểu thêm. Cần một số thông tin nhất định để cung cấp cho bạn về các dịch vụ nên chúng tôi chỉ xóa thông tin này sau khi bạn xóa tài khoản của mình. Một số việc bạn thực hiện trên Iwantface không được lưu trong tài khoản của bạn như đăng lên một nhóm hoặc gửi tin nhắn cho ai đó (mặc dù bạn bè của bạn vẫn có thể có tin nhắn bạn đã gửi, thậm chí sau khi bạn xóa tài khoản của mình). Thông tin đó vẫn còn sau khi bạn xóa tài khoản. Chia sẻ và tìm bạn trên Iwantface Kiểm soát mỗi lần bạn đăng Bất cứ khi nào bạn đăng nội dung (như cập nhật trạng thái, ảnh hoặc đăng kýWink, bạn có thể chọn một người xem cụ thể hoặc thậm chí tùy chỉnh người xem. Để thực hiện điều này, chỉ cần nhấp vào biểu tượng chia sẻ và chọn người có thể xem nội dung đó.

Chọn biểu tượng này nếu bạn muốn Công khai nội dung nào đó. Chọn để công khai nội dung chính là như vậy. Điều đó nghĩa là bất kỳ ai, bao gồm những người không dùng Iwantface, cũng có thể xem hoặc truy cập thông tin đó. Chọn biểu tượng này nếu bạn muốn chia sẻ với Bạn bè trên Iwantface. Chọn biểu tượng này nếu bạn muốn Tùy chỉnh người xem. Bạn cũng có thể sử dụng biểu tượng này để ẩn tin của bạn với những người cụ thể. Nếu bạn đánh dấu ai đó, người đó và những người bạn khác của họ cũng có thể xem tin của bạn cho dù bạn chọn bất kỳ người xem nào. Cũng giống như vậy khi bạn đồng ý đánh đấu thêm ai đó vào tin của mình. Luôn suy nghĩ trước khi bạn đăng. Giống như bất kỳ thông tin nào bạn đăng trên web hoặc gửi trong email, thông tin bạn chia sẻ trên Iwantface có thể được sao chép hoặc chia sẻ lại bởi bất kỳ ai có thể xem thông tin đó. Mặc dù bạn chọn người mà bạn chia sẻ nhưng có thể vẫn có cách để những người khác xác định thông tin về bạn. Ví dụ: nếu bạn ẩn ngày sinh của mình để không ai nhìn thấy trên dòng thời gian nhưng bạn bè đăng “chúc mừng sinh nhật!” trên dòng thời gian của bạn thì mọi người vẫn có thể xác định ngày sinh của bạn. Khi bạn bình luận hoặc "thích" tin của ai đó, hoặc viết trên dòng thời gian của họ, người đó sẽ chọn người xem. Ví dụ: nếu một người bạn đăng Tin công khai và bạn bình luận về tin đó, bình luận của bạn sẽ được Công khai.

Thông thường, bạn có thể nhìn thấy người xem mà ai đó đã chọn cho tin của họ trước khi bạn đăng bình luận; tuy nhiên, người đã đăng tin vẫn có thể thay đổi người xem sau đó. Vì vậy, nếu bạn bình luận về một tin và người xem tin đã thay đổi, người xem mới có thể xem bình luận. Bạn có thể kiểm soát người có thể xem Trang Iwantface mà bạn đã "thích" bằng cách truy cập dòng thời gian của bạn, nhấp vào ô Thích trên dòng thời gian rồi nhấp "Chỉnh sửa." Đôi khi bạn sẽ không nhìn thấy biểu tượng chia sẻ khi bạn đăng gì đó (như khi bạn viết lên tường của một Trang hoặc bình luận về một tin tức sử dụng plugin bình luận của chúng tôi). Điều này là bởi vì một số tin luôn là tin công khai. Thông thường, bạn nên hiểu rằng nếu bạn không nhìn thấy biểu tượng chia sẻ, thông tin sẽ là công khai. Kiểm soát dòng thời gian của bạn Bất cứ khi nào bạn thêm gì đó vào dòng thời gian bạn có thể chọn một người xem cụ thể hoặc tùy chỉnh người xem của mình. Để thực hiện điều này, chỉ cần nhấp vào biểu tượng chia sẻ và chọn người có thể xem nội dung đó. Chọn biểu tượng này nếu bạn muốn Công khai nội dung nào đó. Chọn để công khai nội dung chính là như vậy. Điều đó nghĩa là bất kỳ ai, bao gồm những người không dùng Iwantface, cũng có thể xem hoặc truy cập thông tin đó. Chọn biểu tượng này nếu bạn muốn chia sẻ với Bạn bè trên Iwantface. Chọn biểu tượng này nếu bạn muốn Tùy chỉnh người xem. Bạn cũng có thể sử dụng biểu tượng này để ẩn mục trên dòng thời gian với những người cụ thể. Khi bạn chọn một người xem cho danh sách bạn bè, bạn chỉ kiểm soát người có thể xem toàn bộ danh sách bạn bè của bạn trên dòng thời gian. Chúng tôi gọi đây là kiểm soát khả năng hiển thị trên dòng thời gian. Điều này là do danh sách bạn bè của bạn luôn khả dụng với các trò chơi, ứng dụng và trang web bạn sử dụng và quan hệ bạn bè có thể hiển thị ở đâu đó (như trên dòng thời gian của bạn bè hoặc trong các tìm kiếm). Ví dụ: nếu bạn chọn "Chỉ tôi" làm người xem cho danh sách bạn bè của bạn nhưng bạn của bạn đặt danh sách bạn bè của cô ấy là "Công khai" thì bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy kết nối trên dòng thời gian của bạn bè của bạn.

Tương tự, nếu bạn chọn để ẩn giới tính của mình thì giới tính chỉ ẩn trên dòng thời gian của bạn. Điều này vì chúng tôi, giống như những ứng dụng bạn và bạn bè của bạn sử dụng, cần sử dụng giới tính của bạn để giới thiệu bạn một cách hợp lý trên trang web. Khi ai đó đánh dấu bạn trong một tin (như ảnh, cập nhật trạng thái hoặc đăng kýWink, bạn có thể chọn liệu bạn có muốn tin đó xuất hiện trên dòng thời gian của mình không. Bạn có thể phê duyệt từng tin hoặc phê duyệt tất cả tin bởi bạn bè của bạn. Nếu bạn phê duyệt một tin và sau đó thay đổi quyết định, bạn có thể xóa tin đó khỏi dòng thời gian của mình. Tìm hiểu thêm về đánh dấu. Khi bạn ẩn gì đó trên dòng thời gian, như bài đăng hoặc kết nối, có nghĩa là những nội dung đó sẽ không xuất hiện trên dòng thời gian của bạn. Tuy nhiên, nhớ rằng, bất kỳ ai trong số người xem bài đăng những bài đăng đó hoặc người có thể nhìn thấy kết nối vẫn có thể nhìn thấy nội dung đó ở đâu đó, như trên dòng thời gian của ai đó hoặc trong kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể xóa bài đăng của mình hoặc thay đổi người xem nội dung bạn đăng, nghĩa là bạn có thể xóa mọi người khỏi hoặc thêm mọi người vào người xem nội dung. Mọi người trên Iwantface có thể xem bạn bè chung, ngay cả khi họ không thể nhìn thấy toàn bộ danh sách bạn bè. Một số thông tin (như tên, ảnh đại diện và ảnh bìa của bạn) không có biểu tượng chia sẻ vì chúng luôn là thông tin công khai. Thông thường, bạn nên hiểu rằng nếu bạn không nhìn thấy biểu tượng chia sẻ, thông tin sẽ là công khai.

Tìm bạn trên Iwantface Để bạn bè của bạn dễ tìm thấy bạn hơn, chúng tôi cho phép bất kỳ ai có thông tin liên hệ của bạn (như địa chỉ email hoặc số điện thoại) tìm thấy bạn qua thanh tìm kiếm Iwantface ở trên cùng của hầu hết các trang, như các công cụ khác mà chúng tôi cung cấp như trình nhập liên hệ - ngay cả khi bạn không chia sẻ thông tin liên hệ của mình với họ trên Iwantface. Bạn có thể chọn người có thể tra cứu dòng thời gian của bạn bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại bạn đã thêm vào dòng thời gian của mình qua Thiết lập quyền riêng tư. Tuy nhiên, nhớ rằng mọi người vẫn có thể tìm thấy bạn hoặc liên kết đến dòng thời gian của bạn trên Iwantface thông qua những người khác và nội dung mà họ chia sẻ về bạn hoặc thông qua những bài đăng khác, giống như nếu bạn được đánh dấu trong ảnh của một người bạn hoặc đăng nội dung nào đó lên một trang công khai.

Thiết lập của bạn không kiểm soát liệu mọi người có thể tìm thấy bạn hay liên kết đến dòng thời gian của bạn không khi tìm kiếm nội dung họ có quyền xem, như ảnh hoặc tin khác mà bạn được đánh dấu. Truy cập trên điện thoại và các thiết bị khác Sau khi bạn chia sẻ thông tin với bạn bè và những người khác, họ có thể đồng bộ hóa thông tin đó với hoặc truy cập qua điện thoại di động của họ và các thiết bị khác. Ví dụ: nếu bạn chia sẻ ảnh trên Iwantface, bất kỳ ai xem ảnh đó cũng có thể lưu ảnh bằng công cụ Iwantface hoặc các phương pháp khác do thiết bị hoặc trình duyệt của họ cung cấp. Tương tự, nếu bạn chia sẻ thông tin liên hệ với ai đó hoặc mời ai đó tới một sự kiện, họ có thể sử dụng Iwantface hoặc các ứng dụng bên thứ ba hoặc thiết bị để đồng bộ hóa thông tin đó. Hoặc, nếu một trong bạn bè của bạn có ứng dụng Iwantface trên một trong các thiết bị của họ, thông tin của bạn (như nội dung bạn đăng hoặc ảnh bạn chia sẻ) có thể được lưu trên hoặc truy cập bằng thiết bị của họ.

Bạn chỉ nên chia sẻ thông tin với những người bạn tin tưởng vì họ sẽ có thể lưu thông tin đó hoặc chia sẻ lại với những người khác, bao gồm khi họ đồng bộ hóa thông tin với một thiết bị. Nhật ký hoạt động Nhật ký hoạt động của bạn là nơi bạn có thể vào xem hầu hết thông tin của mình trên Iwantface, bao gồm nội dung bạn đã ẩn khỏi dòng thời gian. Bạn có thể sử dụng nhật ký này để quản lý nội dung của mình. Ví dụ: bạn có thể thực hiện những việc như xóa tin, thay đổi người xem tin của bạn hoặc ngăn việc đăng một ứng dụng lên dòng thời gian của bạn thay mặt bạn. Khi bạn ẩn nội dung nào đó khỏi dòng thời gian, nghĩa là bạn không xóa nội dung đó. Điều này nghĩa là tin này có thể hiển thị ở đâu đó, như trong Bảng tin của bạn bè của bạn. Nếu bạn muốn xóa một tin bạn đã đăng, chọn tùy chọn xóa. Nội dung mà bạn bè của bạn và những người khác chia sẻ về bạn Liên kết và thẻ Bất kỳ ai cũng có thể thêm một liên kết vào một tin.

Các liên kết là các tham chiếu tới nội dung nào đó trên Internet; bất kỳ điều gì từ một trang web đến một Trang hoặc dòng thời gian trên Iwantface. Ví dụ: nếu bạn đang viết một tin, bạn có thể đưa vào một liên kết đến blog mà bạn tham chiếu tới hoặc một liên kết đến dòng thời gian Iwantface của blogger. Nếu ai đó nhấp vào một liên kết đến dòng thời gian của một người khác, họ sẽ chỉ nhìn thấy những gì mà họ được cho phép nhìn thấy. Thẻ là một loại liên kết đặc biệt đến dòng thời gian của ai đó, gợi ý rằng người được đánh dấu nên thêm tin của bạn vào dòng thời gian của họ. Trong những trường hợp mà người được đánh dấu không được bao gồm người xem tin thì sẽ thêm họ để họ có thể nhìn thấy tin đó. Bất kỳ ai cũng có thể đánh dấu bạn vào nội dung bất kỳ. Sau khi bạn được đánh dấu, bạn và bạn bè của bạn sẽ có thể nhìn thấy tin đó (như trong Bảng tin hoặc trong tìm kiếm). Bạn có thể chọn liệu một tin bạn được đánh dấu có hiển thị trên dòng thời gian của bạn không. Bạn có thể phê duyệt từng tin hoặc phê duyệt tất cả tin bởi bạn bè của bạn. Nếu bạn phê duyệt một tin và sau đó thay đổi quyết định, bạn luôn có thể xóa tin đó khỏi dòng thời gian của mình. Nếu bạn không muốn ai đó đánh dấu bạn, chúng tôi khuyến khích bạn liên lạc với họ và cung cấp cho họ phản hồi đó. Nếu điều đó không hiệu quả, bạn có thể chặn họ. Việc này sẽ ngăn họ không đánh dấu bạn vào những lần tiếp theo. Báo cáo xã hội là cách để mọi người nhanh chóng và dễ dàng yêu cầu trợ giúp từ ai đó mà họ tin tưởng.

Tìm hiểu thêm. Nếu bạn được liên kết đến một không gian riêng tư (như một thông báo hoặc một nhóm) thì chỉ những người có thể nhìn thấy không gian riêng tư mới có thể nhìn thấy liên kết. Tương tự, nếu bạn được liên kết đến một bình luận, chỉ những người có thể xem bình luận mới có thể xem liên kết. Thông tin khác Như được mô tả trong phần "Những điều bạn bè và người khác chia sẻ về bạn" của chính sách này, bạn bè của bạn và những người khác có thể chia sẻ thông tin về bạn. Họ có thể chia sẻ ảnh hoặc thông tin khác về bạn và đánh dấu bạn trong bài viết của họ. Nếu bạn không thích một bài đăng cụ thể, hãy cho họ biết hoặc báo cáo bài đăng. Nhóm Khi bạn ở trong một Nhóm, bất kỳ ai trong Nhóm đó cũng có thể thêm bạn vào nhóm con. Khi ai đó thêm bạn vào một Nhóm, bạn sẽ được liệt kê là “được mời” cho đến khi bạn truy cập Nhóm đó. Bạn luôn có thể rời khỏi Nhóm, việc này sẽ ngăn cản những người khác thêm bạn trở lại.

Trang Trang Iwantface là trang công khai. Các công ty sử dụng Trang để chia sẻ thông tin về các sản phẩm của họ. Những người nổi tiếng sử dụng Trang để nói về dự án mới nhất của họ. Và cộng đồng sử dụng Trang để thảo luận về các chủ đề quan tâm, mọi nội dung từ bóng chày đến opera. Vì Trang là công khai nên thông tin bạn chia sẻ với một Trang là thông tin công khai. Điều này nghĩa là, ví dụ: nếu bạn đăng một bình luận lên một Trang, nghĩa là chủ sở hữu Trang không sử dụng Iwantface cũng có thể sử dụng bình luận đó và bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy bình luận đó. Tìm hiểu thêm. Khi bạn "thích" một Trang, bạn tạo kết nối đến Trang đó. Kết nối được thêm vào dòng thời gian của bạn và bạn bè của bạn có thể xem kết nối đó trong Bảng tin của họ. Bạn có thể được liên hệ bởi hoặc nhận được cập nhật từ Trang, như trong Bảng tin và tin nhắn của bạn. Bạn có thể xóa Trang bạn đã "thích" qua dòng thời gian hoặc trên Trang. Một số Trang chứa nội dung của chủ sở hữu Trang. Chủ sở hữu trang có thể thực hiện việc này qua plugin trực tuyến như một khung nội tuyến và hoạt động như các trò chơi và ứng dụng khác bạn sử dụng qua Iwantface. Vì nội dung này là của chủ sở hữu Trang nên Trang đó có thể thu thập thông tin về bạn, như bất kỳ trang web nào. Quản trị viên trang có thể truy cập dữ liệu thống kê chi tiết thường cho họ biết về những người truy cập Trang của họ (được coi là thông tin về những người cụ thể). Họ cũng có thể biết khi nào bạn thực hiện kết nối đến Trang của họ vì bạn đã thích Trang của họ hoặc đăng một bình luận. Để kiểm soát ai có thể xem Trang Iwantface mà bạn đã thích, truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi. Các trang web và ứng dụng khác Giới thiệu về nền tảng Iwantface  Nền tảng Iwantface (hoặc đơn giản là Nền tảng) ám chỉ cách chúng tôi giúp bạn chia sẻ thông tin với các trò chơi, ứng dụng và trang web mà bạn và bạn bè của bạn sử dụng. Nền tảng Iwantface cũng cho phép bạn mang bạn bè đến với bạn nên bạn có thể kết nối họ bên ngoài Iwantface.

Trong hai cách này, nền tảng Iwantface giúp bạn thực hiện trải nghiệm của mình trên web mang tính cá nhân và xã hội hơn. Nhớ rằng những trò chơi, ứng dụng và trang web này được tạo và duy trì bởi các doanh nghiệp và nhà phát triển khác không tham gia hoặc bị kiểm soát bởi Iwantface, do vậy bạn nên đảm bảo đọc các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của họ để hiểu cách họ xử lý dữ liệu của bạn. Kiểm soát thông tin bạn chia sẻ với ứng dụng Khi bạn kết nối với một trò chơi, ứng dụng hoặc trang web - như bằng cách đến một trò chơi, đăng nhập một trang web bằng tài khoản Iwantface của bạn hoặc thêm một ứng dụng vào dòng thời gian của bạn - chúng tôi cung cấp trò chơi, ứng dụng hoặc trang web (đôi khi ám chỉ tới "ứng dụng" hoặc "ư.dụng") thông tin cơ bản của bạn (đôi khi chúng tôi gọi đây là "trang cá nhân công khai" của bạn), bao gồm ID người dùng và thông tin công khai của bạn.

Chúng tôi cũng cung cấp cho họ ID người dùng của bạn bè của bạn (còn được gọi là danh sách bạn bè của bạn) như một phần trong thông tin cơ bản của bạn. Danh sách bạn bè của bạn giúp ứng dụng tạo trải nghiệm của bạn mang tính xã hội hơn vì cho phép bạn tìm thấy bạn bè của bạn trên ứng dụng đó. ID người dùng của bạn giúp ứng dụng cá nhân hóa trải nghiệm của bạn vì có thể kết nối tài khoản của bạn trên ứng dụng đó với tài khoản Iwantface, và truy cập thông tin cơ bản của bạn bao gồm thông tin công khai và danh sách bạn bè. Nội dung này bao gồm thông tin bạn chọn để công khai cũng như thông tin luôn công khai. Nếu ứng dụng cần thêm thông tin, như tin, ảnh hoặc thích của bạn, ứng dụng đó sẽ phải yêu cầu bạn quyền cụ thể. Thiết lập Ứng dụng cho phép bạn kiểm soát các ứng dụng bạn sử dụng. Bạn có thể xem quyền bạn đã cấp cho những ứng dụng này, lần cuối ứng dụng truy cập thông tin của bạn và người xem trên Iwantface cho các tin trên dòng thời gian và hoạt động ứng dụng đăng thay mặt bạn. Bạn cũng có thể xóa những ứng dụng bạn không còn muốn nữa hoặc tắt tất cả ứng dụng Nền tảng. Khi bạn tắt tất cả ứng dụng Nền tảng, ID người dùng không còn được cấp cho các ứng dụng, ngay cả khi bạn bè của bạn sử dụng những ứng dụng đó. Nhưng bạn sẽ không còn có thể sử dụng bất kỳ trò chơi, ứng dụng hoặc trang web nào qua Iwantface.

Khi bạn truy cập một ứng dụng lần đầu, Iwantface cho phép ứng dụng biết ngôn ngữ, quốc gia của bạn và liệu bạn có thuộc nhóm tuổi không, chẳng hạn dưới 18 tuổi, từ 18-20 hoặc 21 tuổi trở lên. Độ tuổi cho phép ứng dụng cung cấp cho bạn nội dung phù hợp với lứa tuổi. Nếu bạn cài đặt ứng dụng, nó có thể truy cập, lưu và cập nhật thông tin bạn đã chia sẻ. Những ứng dụng bạn đã cài đặt có thể cập nhật hồ sơ thông tin cơ bản của chúng về thông tin cơ bản, độ tuổi, ngôn ngữ và quốc gia của bạn. Nếu bạn không sử dụng một ứng dụng nào trong một khoảng thời gian, bạn nên cân nhắc việc xóa bỏ ứng dụng đó. Sau khi bạn xóa một ứng dụng, ứng dụng đó sẽ không thể tiếp tục cập nhật thêm thông tin mà bạn đã cấp cho chúng quyền truy cập nhưng ứng dụng đó vẫn có thể giữ thông tin bạn đã chia sẻ. Bạn luôn có thể liên hệ trực tiếp với ứng dụng và yêu cầu chúng xóa dữ liệu của bạn. Tìm hiểu thêm. Đôi khi bảng điều khiển trò chơi, điện thoại di động hoặc thiết bị khác có thể yêu cầu quyền chia sẻ thông tin cụ thể với trò chơi và ứng dụng bạn sử dụng trên thiết bị đó. Nếu bạn nói đồng ý, những ứng dụng đó sẽ không thể truy cập bất kỳ thông tin nào khác về bạn mà không yêu cầu quyền cụ thể từ bạn hoặc bạn bè của bạn.

Các trang và ứng dụng sử dụng Cá nhân hóa tức thì nhận ID người dùng và danh sách bạn bè của bạn khi bạn truy cập chúng. Tìm hiểu thêm. Bạn luôn có thể xóa những ứng dụng bạn đã cài đặt bằng cách sử dụng thiết lập ứng dụng . Nhưng nhớ rằng, các ứng dụng vẫn có thể truy cập thông tin của bạn khi những người bạn chia sẻ sử dụng chúng. Và, nếu bạn đã xóa một ứng dụng và muốn ứng dụng đó xóa thông tin bạn đã chia sẻ thì bạn nên liên hệ với ứng dụng đó. Truy cập trang của ứng dụng trên Iwantface hoặc trang web riêng của ứng dụng đó để tìm hiểu thêm về ứng dụng. Ví dụ: Ứng dụng có các lý do (ví dụ như nghĩa vụ pháp lýWink để duy trì một số dữ liệu mà bạn chia sẻ với chúng. Kiểm soát nội dung được chia sẻ khi những người mà bạn chia sẻ sử dụng ứng dụng Giống như khi bạn chia sẻ thông tin bằng email hoặc bất kỳ đâu trên web, thông tin bạn chia sẻ trên Iwantface có thể được chia sẻ lại. Điều này nghĩa là nếu bạn chia sẻ nội dung nào đó trên Iwantface, bất kỳ ai có thể nhìn thấy nội dung đó cũng có thể chia sẻ với người khác, bao gồm các trò chơi, ứng dụng và trang web mà họ sử dụng. Bạn bè và những người khác bạn chia sẻ thông tin thường muốn chia sẻ thông tin của bạn với các ứng dụng để thực hiện trải nghiệm trên các ứng dụng đó cá nhân hơn và mang tính xã hội hơn. Ví dụ: một người bạn của bạn có thể muốn sử dụng ứng dụng âm nhạc cho phép họ biết bạn bè của họ đang nghe gì.

Để nhận mọi quyền lợi của ứng dụng đó, bạn của bạn muốn cung cấp danh sách bạn bè của cô ấy cho ứng dụng đó – bao gồm ID người dùng – nên ứng dụng biết ai trong số bạn bè của cô ấy cũng sử dụng ứng dụng đó. Bạn của bạn cũng có thể muốn chia sẻ nhạc bạn “thích” trên Iwantface. Nếu bạn công khai thông tin đó thì ứng dụng có thể truy cập giống như bất kỳ ai. Nhưng nếu bạn đã chia sẻ thích của mình với bạn bè thì ứng dụng có thể xin bạn bè của bạn cho phép chia sẻ chúng. Bạn có thể kiểm soát hầu hết thông tin mà những người khác có thể chia sẻ với ứng dụng họ sử dụng từ trang thiết lập "Ứng dụng". Nhưng những kiểm soát này không cho phép bạn giới hạn quyền truy cập đến thông tin công khai và danh sách bạn bè của bạn. Nếu bạn muốn chặn hoàn toàn các ứng dụng không nhận thông tin của bạn khi bạn bè của bạn và những người khác sử dụng chúng, bạn sẽ cần tắt tất cả ứng dụng Nền tảng . Điều này nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng bất kỳ trò chơi, ứng dụng hoặc trang web bên thứ ba nào do Iwantface tích hợp nữa.

Nếu một ứng dụng yêu cầu quyền của ai đó để truy cập thông tin của bạn, ứng dụng sẽ được phép sử dụng thông tin đó chỉ trong kết nối với người cấp quyền và không ai khác. Ví dụ: một số ứng dụng sử dụng thông tin như danh sách bạn bè của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn hoặc cho bạn biết bạn bè nào của bạn sử dụng ứng dụng cụ thể đó. Đăng nhập trang khác bằng Iwantface Các nền tảng Iwantface cho phép bạn đăng nhập các ứng dụng và trang web khác bằng tài khoản Iwantface của bạn. Khi bạn đăng nhập bằng Iwantface, chúng tôi cung cấp cho trang ID người dùng của bạn (giống như khi bạn kết nối với bất kỳ ứng dụng nào khác), nhưng chúng tôi không chia sẻ địa chỉ email hoặc mật khẩu với trang web đó qua quy trình này khi không có sự cho phép của bạn. Nếu bạn đã có một tài khoản trên trang web đó, trang cũng có thể kết nối tài khoản đó với tài khoản Iwantface của bạn. Đôi khi, nó thực hiện việc này bằng cách gọi là "trộn email", tương tự việc tìm kiếm ai đó trên Iwantface bằng địa chỉ email. Chỉ những địa chỉ email trong trường hợp này được trộn nên không địa chỉ email nào được chia sẻ thực sự giữa Iwantface và trang web. Cách thức hoạt động Trang web gửi một phiên bản địa chỉ email đã được trộn và chúng tôi ghép phiên bản này với cơ sở dữ liệu các địa chỉ email mà chúng tôi đã trộn. Nếu khớp thì chúng tôi cho trang web biết ID người dùng liên quan đến địa chỉ email. Theo cách này, khi bạn đăng nhập trang web bằng Iwantface, trang web có thể liên kết đến tài khoản Iwantface của bạn trên trang web đó. Giới thiệu về plugin xã hội Plugins xã hội là các nút, ô và tin (như nút Thích) mà các trang web khác có thể sử dụng để trình bày nội dung Iwantfacecho bạn và tạo trải nghiệm mang tính xã hội và cá nhân hơn cho bạn. Mặc dù bạn xem những nút, ô và tin này trên các trang khác nhưng nội dung xuất phát từ Iwantface. Đôi khi, các plugin đóng vai trò như các ứng dụng. Bạn có thể phát hiện ra một trong các plugin này vì nó sẽ yêu cầu bạn quyền truy cập vào thông tin của bạn hoặc xuất bản thông tin lại Iwantface. Ví dụ: nếu bạn sử dụng plugin đăng ký trên một trang web thì plugin sẽ yêu cầu quyền chia sẻ thông tin cơ bản của bạn với trang web để bạn dễ dàng đăng ký trang web hơn.

Tương tự, nếu bạn sử dụng plugin "Thêm vào dòng thời gian", plugin sẽ yêu cầu quyền xuất bản tin về hoạt động của bạn trên trang web đó đến Iwantface. Nếu bạn công khai nội dung nào đó bằng một plugin như đăng một bình luận công khai lên một trang web trên báo thì trang web đó có thể truy cập bình luận của bạn (cùng với ID người dùng của bạn) giống như bất kỳ ai đó. Nếu bạn đăng nội dung nào đó bằng plugin xã hội và bạn không nhìn t hấy biểu tượng chia sẻ, bạn nên hiểu rằng tin đó là Công khai. Ví dụ: nếu bạn đăng một bình luận qua plugin bình luận Iwantface trên một trang thì tin của bạn là Công khai và mọi người, bao gồm trang web, có thể nhìn thấy tin của bạn. Các trang web sử dụng các plugin xã hội đôi khi có thể cho bạn biết rằng bạn đã tham gia với plugin xã hội. Ví dụ: họ có thể biết rằng bạn đã nhấp vào nút Thích trong một plugin xã hội. Chúng tôi nhận dữ liệu khi bạn truy cập một trang với một plugin xã hội.

Chúng tôi lưu dữ liệu này trong tối đa 90 ngày. Sau đó, chúng tôi xóa tên của bạn và bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác khỏi dữ liệu hoặc kết hợp thông tin đó với dữ liệu của người khác theo cách thức không còn liên quan đến bạn nữa. Tìm hiểu thêm. Giới thiệu về cá nhân hóa tức thì Cá nhân hóa tức thì (đôi khi còn được gọi là "Bắt đầu bây giờ") là cách thức để Iwantface trợ giúp các đối tác (như Bing và Rotten Tomatoes) trong và ngoài Iwantface tạo một trải nghiệm cá nhân hóa và mang tính xã hội hơn cho những người dùng đã đăng nhập plugin xã hội có thể cung cấp. Khi bạn truy cập một trang hoặc ứng dụng bằng cách sử dụng cá nhân hóa tức thì, trang hoặc ứng dụng đó sẽ biết một số thông tin về bạn và bạn bè của bạn khi bạn đến. Đây là vì những trang và ứng dụng sử dụng cá nhân hóa tức thì có thể truy cập ID người dùng, danh sách bạn bè và thông tin công khai của bạn. Lần đầu bạn truy cập một trang hoặc ứng dụng bằng cách sử dụng cá nhân hóa tức thì, bạn sẽ nhìn thấy một thông báo cho bạn biết rằng trang hoặc ứng dụng đã hợp tác với Iwantface để cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa hơn.

Thông báo sẽ cung cấp cho bạn khả năng vô hiệu hoặc tắt cá nhân hóa tức thì cho trang hoặc ứng dụng đó. Nếu bạn thực hiện việc đó, trang hoặc ứng dụng được yêu cầu xóa tất cả thông tin về bạn đã nhận từ Iwantface như một phần trong chương trình cá nhân hóa tức thì. Ngoài ra, chúng tôi sẽ ngăn trang đó truy cập thông tin của bạn trong tương lai, ngay cả khi bạn bè của bạn sử dụng trang đó. Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn trải nghiệm cá nhân hóa tức thì đối với tất cả trang và ứng dụng của đối tác, bạn có thể vô hiệu cá nhân hóa tức thì từ trang thiết lập “Ứng dụng”. Nếu bạn tắt cá nhân hóa tức thì, các trang và ứng dụng bên thứ ba của những đối tác này sẽ không thể truy cập thông tin công khai của bạn, ngay cả khi bạn bè của bạn truy cập những trang đó. Nếu bạn tắt một trang hoặc ứng dụng cá nhân hóa tức thì sau khi bạn đã sử dụng hoặc truy cập một vài lần (hoặc sau khi bạn cấp cho trang hoặc ứng dụng đó quyền cụ thể để truy cập dữ liệu của bạn), nó sẽ không tự động xóa thông tin về bạn mà nó đã nhận được qua Iwantface. Giống như tất cả các ứng dụng khác, trang được các chính sách của chúng tôi yêu cầu xóa thông tin về bạn nếu bạn yêu cầu làm như vậy.

Cách thức hoạt động Để tham gia chương trình cá nhân hóa tức thì, một đối tác tiềm năng phải ký thỏa thuận với chúng tôi nhằm bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ví dụ: thỏa thuận này yêu cầu đối tác xóa thông tin về bạn nếu bạn tắt cá nhân hóa tức thì khi lần đầu bạn truy cập trang hoặc ứng dụng. Nó cũng ngăn đối tác không truy cập thông tin bất kỳ về bạn cho đến khi bạn hoặc bạn bè của bạn truy cập trang. Đôi khi các đối tác cá nhân hóa tức thì sử dụng quy trình trộn email để biết liệu bất kỳ người dùng nào của họ có trên Iwantface không và nhận ID người dùng của những người dùng đó. Quy trình này tương tự như việc tìm kiếm đối với một số người trên Iwantface sử dụng địa chỉ email, ngoại trừ trong trường hợp này, các địa chỉ email bị trộn nên không địa chỉ email thực tế nào được trao đổi. Đối tác cũng được yêu cầu theo hợp đồng sử dụng ID người dùng của bạn cho mục đích bất kỳ (không liên quan đến tài khoản của bạn) cho đến khi bạn hoặc bạn bè của bạn truy cập trang. Khi bạn truy cập một trang hoặc ứng dụng bằng cách sử dụng cá nhân hóa tức thì, chúng tôi cung cấp cho trang hoặc ứng dụng ID người dùng và danh sách bạn bè của bạn (cũng như độ tuổi, ngôn ngữ và giới tính của bạn). Sau đó, trang hoặc ứng dụng có thể kết nối tài khoản của bạn với các tài khoản của bạn bè để khiến trang hoặc ứng dụng mang tính xã hội tức thì. Trang cũng có thể truy cập thông tin công khi liên quan đến bất kỳ ID người dùng nào nhận được có thể sử dụng để cá nhân hóa tức thì. Ví dụ: nếu trang là một trang âm nhạc, trang có thể truy cập sở thích âm nhạc của bạn để gợi ý những bài hát bạn có thể thích và truy cập sở thích âm nhạc của bạn bè của bạn để cho bạn biết họ đang nghe gì.

Tất nhiên, nó chỉ có thể truy cập sở thích âm nhạc của bạn hoặc bạn bè của bạn nếu thông tin đó được công khai. Nếu trang hoặc ứng dụng muốn bất kỳ thông tin bổ sung nào, nó sẽ phải có quyền cụ thể của bạn. Công cụ tìm kiếm công khai Thiết lập tìm kiếm công khai của bạn kiểm soát liệu những người nhập tên của bạn vào công cụ tìm kiếm công khai có thể nhìn thấy dòng thời gian công khai của bạn không (bao gồm trong kết quả được tài trợ). Bạn có thể tìm thấy thiết lập tìm kiếm công khai của mình trên trang thiết lập “Thiết lập quyền riêng tư và công cụ”. Thiết lập này không áp dụng cho các công cụ tìm kiếm truy cập thông tin của bạn như một ứng dụng sử dụng nền tảng Iwantface. Nếu bạn tắt thiết lập tìm kiếm công khai rồi tự tìm kiếm trên một công cụ tìm kiếm công khai, bạn vẫn có thể nhìn thấy bản xem trước dòng thời gian của mình. Điều này bởi vì một số công cụ tìm kiếm lưu thông tin vào bộ nhớ cache trong một khoảng thời gian. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách yêu cầu công cụ tìm kiếm để xóa bạn khỏi thông tin đã được lưu vào bộ nhớ cache. Quảng cáo và nội dung Iwantface Quảng cáo Iwantface cung cấp hàng loạt sản phẩm cho phép các nhà quảng cáo liên hệ với những người trong hoặc ngoài Iwantface. Ngoài thông tin chúng tôi cung cấp trong phần này, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các sản phẩm quảng cáo, cách chúng hoạt động, quan hệ đối tác của chúng tôi và những biện pháp kiểm soát mà bạn có, bằng cách truy cập trang “Quảng cáo trên Iwantface” của chúng tôi.

Khi chúng tôi cung cấp quảng cáo, chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn (thông tin nhận dạng cá nhân bạn như tên hoặc thông tin liên hệ của bạn) với các nhà quảng cáo trừ khi bạn cấp quyền cho chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp cho các nhà quảng cáo thông tin khi chúng tôi đã xóa tên của bạn và thông tin nhận dạng cá nhân khác khỏi đó, hoặc kết hợp thông tin đó với thông tin khác để không còn nhận dạng cá nhân bạn được nữa. Ví dụ: chúng tôi có thể cho nhà quảng cáo biết cách thực hiện quảng cáo hoặc có bao nhiêu người đã xem hoặc nhấp vào quảng cáo của họ hoặc cài đặt ứng dụng sau khi xem quảng cáo. Nên chúng tôi có thể hiển thị cho bạn nội dung mà bạn có thể thấy thú vị, chúng tôi có thể sử dụng tất cả thông tin chúng tôi nhận được về bạn để cung cấp các quảng cáo liên quan hơn đến bạn. Ví dụ: nội dung này bao gồm: thông tin bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thêm vào tài khoản hoặc dòng thời gian của bạn, nội dung bạn chia sẻ và thực hiện trên Iwantface, như những gì bạn thích và tương tác của bạn với các quảng cáo, đối tác hoặc ứng dụng, từ khóa từ tin của bạn, và những điều chúng tôi suy ra từ việc sử dụng Iwantface của bạn.

Đối với nhiều quảng cáo chúng tôi cung cấp, các nhà quảng cáo có thể chọn người xem của họ theo vị trí, nhân khẩu học, mục yêu thích, từ khóa và bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi nhận được hoặc suy ra về người dùng. Dưới đây là một số cách nhà quảng cáo có thể nhắm tới các quảng cáo liên quan: nhân khẩu học và sở thích: ví dụ: phụ nữ 18 đến 35 tuổi sống ở Viêt Nam và thích bóng rổ; chủ đề hoặc từ khóa: ví dụ: “âm nhạc” hoặc người thích một bài hát hoặc nghệ sỹ cụ thể; Thích trang (bao gồm các chủ đề như sản phẩm, thương hiệu, tôn giáo, tình trạng sức khỏe hoặc quan điểm chính trị): ví dụ nếu bạn thích một Trang về đồ ăn không chứa Gluten, bạn có thể nhận các quảng cáo về các sản phẩm đồ ăn liên quan; hoặc thể loại (bao gồm những điều như "người đi xem phim" hoặc "người hâm mộ truyện khoa học viễn tưởng"): ví dụ: nếu một người "thích" Trang "Star Trek" và đề cập đến "Chiến tranh giữa các vì sao" khi họ đăng ký vào một rạp chiếu phim, chúng tôi có thể suy ra người này có thể là người hâm mộ truyện khoa học viễn tưởng và các nhà quảng cáo phim khoa học viễn tưởng có thể yêu cầu chúng tôi nhắm tới thể loại đó.

Thử công cụ này để biết một trong những cách mà các nhà quảng cáo nhắm tới quảng cáo và họ biết thông tin gì. Ngoài việc cung cấp các quảng cáo liên quan, Iwantface đôi khi ghép nối các quảng cáo với ngữ cảnh xã hội, nghĩa là tin về các hành động xã hội mà bạn hoặc bạn bè của bạn đã thực hiện. Ví dụ: một quảng cáo cho trang Iwantface của nhà hàng sushi có thể được ghép nối với một tin trong Bảng tin mà một trong những người bạn của bạn thích Trang đó. Dưới đây là một ví dụ về quảng cáo có ngữ cảnh xã hội: Đôi khi chúng tôi cũng cung cấp cùng loại quảng cáo trên các trang khác nhau hoặc có thể chỉ cung cấp ngữ cảnh xã hội (như với các quảng cáo do những người khác cung cấp), để quảng cáo liên quan đến bạn hơn. Giống như bất kỳ nội dung nào khác bạn chia sẻ trên Iwantface, chỉ những người đã chia sẻ trên Iwantface mới nhìn thấy nội dung đó khi được ghép nối với một quảng cáo. Chúng tôi cũng cho phép các nhà quảng cáo liên hệ với mọi người trên Iwantface bằng thông tin họ đã có về bạn (như địa chỉ email hoặc trước đây liệu bạn đã truy cập trang web của họ chưa). Bạn có thể tìm hiểu thêm về quảng cáo và ngữ cảnh xã hội, bao gồm các thiết lập và kiểm soát liên quan sẵn có cho bạn, bằng cách truy cập trang Quảng cáo trên Iwantface.

Nếu một nhà quảng cáo chọn chạy quảng cáo, chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo đến người xem đáp ứng tiêu chí mà nhà quảng cáo chọn. Do vậy, nếu một ai đó xem quảng cáo hoặc tương tác với quảng cáo, nhà quảng cáo có thể sẽ cho rằng người đó đáp ứng tiêu chí mà họ đã chọn (ví dụ như người đó là một phụ nữ từ 18 đến 35 tuổi, sống ở Hoa Kỳ và thích môn bóng rổ). Chúng tôi yêu cầu các nhà quảng cáo tuân thủ Nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi, bao gồm các điều khoản liên quan đến việc sử dụng dữ liệu nhạy cảm.

Các nhà quảng cáo và đối tác của họ đôi khi sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự khác để cung cấp và đo quảng cáo và để khiến những quảng cáo của họ hiệu quả hơn. Tìm hiểu thêm về cookie, pixel và các công nghệ tương tự. Khi bạn đăng tin lên Iwantface và nhà quảng cáo tài trợ cho tin đó, không có thay đổi gì về người xem bài đăng. Chỉ những người có thể thấy bài đăng ban đầu (những người bạn chia sẻ bài đăng) đủ điều kiện xem tin. Nội dung Iwantface Chúng tôi muốn cho bạn biết một số tính năng và công cụ mà bạn bè của bạn và những người khác sử dụng trên Iwantface, để giúp bạn có trải nghiệm tốt hơn. Ví dụ: nếu bạn bè của bạn sử dụng công cụ tìm kiếm bạn bè để tìm thêm bạn trên Iwantface, chúng tôi có thể cho bạn biết về công cụ đó để khuyến khích bạn sử dụng. Điều này tất nhiên có nghĩa là bạn bè của bạn có thể nhìn thấy các gợi ý dựa trên những việc bạn làm. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chỉ hiển thị cho bạn bè những gì có thể hưởng lợi từ trải nghiệm của bạn. Cookie, pixel và các công nghệ tương tự khác Cookie là các mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trên máy tính, điện thoại di động của bạn hoặc thiết bị khác. Pixel là các khối mã nhỏ trên trang web thực hiện các việc như cho phép máy chủ khác đo lường xem một trang web và thường được sử dụng khi kết nối với cookie.

Chúng tôi sử dụng các công nghệ như cookie, pixel và bộ nhớ nội bộ (như trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, tương tự như một cookie nhưng chứa nhiều thông tin hơn) để cung cấp và hiểu các sản phẩm và dịch vụ. Tìm hiểu thêm. Chúng tôi sử dụng các công nghệ để thực hiện các việc như: giúp việc sử dụng Iwantface dễ dàng hơn hoặc nhanh hơn; bật các tính năng và lưu thông tin về bạn (bao gồm trên thiết bị của bạn hoặc trong bộ nhớ cache của trình duyệt) và việc bạn sử dụng Iwantface; cung cấp, hiểu và cải thiện quảng cáo; theo dõi và hiểu việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; và, bảo vệ bạn, những người khác và Iwantface. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng những công cụ này để biết bạn đã đăng nhập Iwantface, nhằm giúp bạn sử dụng các plugin xã hội và nút chia sẻ hoặc biết khi nào bạn tương tác với quảng cáo của chúng tôi hoặc các đối tác Nền tảng.

Chúng tôi có thể yêu cầu các nhà quảng cáo hoặc đối tác khác cung cấp quảng cáo hoặc dịch vụ cho máy tính, điện thoại di động hoặc thiết bị khác, có thể sử dụng cookie, pixel hoặc công nghệ tương tự khác do Iwantface hoặc bên thứ ba đặt (mặc dù chúng tôi không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhận bạn với một nhà quảng cáo). Hầu hết các công ty trên web đều sử dụng cookie (hoặc công cụ công nghệ tương tự khác), bao gồm quảng cáo của chúng tôi và các đối tác Nền tảng. Ví dụ: các đối tác Nền tảng, nhà quảng cáo của chúng tôi hoặc quản trị viên Trang có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự khi bạn truy cập ứng dụng, quảng cáo, Trang hoặc nội dung khác của họ. Cookie và những thứ khác như bộ nhớ nội bộ giúp Iwantface hoạt động, như cho phép các trang tải nhanh hơn vì nội dung nhất định được lưu trên trình duyệt của bạn hoặc bằng cách giúp chúng tôi xác thực bạn để gửi nội dung đã được cá nhân hóa.

Để tìm hiểu thêm về cách các nhà quảng cáo thường sử dụng cookie và các lựa chọn mà nhà quảng cáo cung cấp, truy cập Sáng kiến quảng cáo theo mạng lưới, Liên minh quảng cáo kỹ thuật số, Cục quảng cáo trực tuyến (Hoa Kỳ), hoặc Cục quảng cáo trực tuyến (Liên minh châu Âu). Tham khảo tài liệu trợ giúp trình duyệt hoặc thiết bị của bạn để tìm hiểu những kiểm soát nào bạn có thể thường xuyên sử dụng để xóa hoặc chặn cookie hoặc các công nghệ tương tự khác hoặc chặn hay xóa dữ liệu khác được lưu trên máy tính hoặc thiết bị của bạn (như bằng cách sử dụng các thiết lập khác nhau trong trình duyệt của bạn). Nếu bạn làm việc này, có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Iwantface hoặc các trang web và ứng dụng khác của bạn. Một số điều khác mà bạn cần biết Bến an toàn Iwantface tuân thủ cơ cấu Bến an toàn Việt Nam sử dụng và lưu dữ liệu từ Liên minh châu Âu. Để xem chứng nhận của chúng tôi, truy cập: trang web Bến an toàn của Bộ Thương mại Việt Nam.

Chúng tôi cũng có thể truy cập, bảo vệ và chia sẻ thông tin khi chúng tôi tin rằng cần phải: phát hiện, ngăn ngừa và xác định gian lận và hoạt động trái pháp luật khác; để tự bảo vệ chúng tôi, bạn và những người khác, bao gồm như một phần của việc điều tra; hoặc tránh tử vong hoặc gây hại cho cơ thể trong tương lai. Thông tin chúng tôi nhận được về bạn, bao gồm dữ liệu giao dịch tài chính liên quan đến việc mua được thực hiện bằng Tín dụng Iwantface, có thể được truy cập, xử lý và lưu giữ trong một khoảng thời gian dài khi đó là đối tượng của yêu cầu hoặc nghĩa vụ pháp lý, điều tra của chính phủ hoặc điều tra liên quan đến việc vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi, hoặc trong trường hợp khác nhằm tránh gây hại. Chúng tôi cũng có thể lưu thông tin từ các tài khoản đã bị vô hiệu vì vi phạm các điều khoản của chúng tôi trong ít nhất một năm để tránh lặp lại việc lạm dụng hoặc vi phạm các điều khoản của chúng tôi. Yêu cầu truy cập Bạn có thể truy cập và sửa hầu hết dữ liệu cá nhân do Iwantfacelưu bằng cách đăng nhập tài khoản của mình và xem dòng thời gian và nhật ký hoạt động của bạn.

Bạn cũng có thể tải xuống một bản sao dữ liệu cá nhân bằng cách truy cập " Thiết lập" (trang Thiết lập tài khoản chung), nhấp vào “Tải xuống bản sao dữ liệu Iwantface của bạn” rồi nhấp vào liên kết dành cho lưu trữ mở rộng của bạn. Tìm hiểu thêm. Thông báo và các tin nhắn khác Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo và các tin nhắn khác bằng thông tin liên hệ chúng tôi có về bạn, như địa chỉ email. Bạn có thể kiểm soát hầu hết các thông báo bạn nhận được, bao gồm những thông báo đến từ các Trang bạn thích và ứng dụng bạn sử dụng, sử dụng các kiểm soát mà chúng tôi cung cấp, như kiểm soát được đưa vào trong email bạn nhận được hoặc trong thiết lập "Thông báo".

Trình tìm kiếm bạn bè Chúng tôi cung cấp các công cụ để giúp bạn tải lên thông tin liên hệ của bạn bè để bạn và những người khác có thể tìm thấy bạn bè trên Iwantface, và mời bạn bè không sử dung Iwantface tham gia, do vậy chúng tôi có thể cung cấp cho bạn và những người khác trải nghiệm tốt hơn trên Iwantface thông qua các gợi ý và trải nghiệm được tùy chỉnh khác. Nếu bạn không muốn chúng tôi lưu thông tin này, truy cập trang trợ giúp này. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi mật khẩu, chúng tôi sẽ xóa ngay sau khi bạn tải lên thông tin liên hệ của bạn bè của bạn. Lời mời Khi bạn mời một người bạn tham gia Iwantface, chúng tôi gửi một tin nhắn thay cho bạn bằng tên của bạn và chúng tôi cũng có thể bao gồm tên và ảnh của những người khác mà bạn bè của bạn có thể biết trên Iwantface. Chúng tôi cũng gửi một số lời nhắc cho những người bạn mời nhưng lời mời cũng sẽ cung cấp cho bạn bè của bạn cơ hội để không nhận những lời mời khác để tham gia Iwantface.

Ghi nhớ tài khoản Chúng tôi có thể ghi nhớ tài khoản của một người đã qua đời. Khi chúng tôi ghi nhớ một tài khoản, chúng tôi lưu dòng thời gian trên Iwantface, nhưng giới hạn quyền truy cập và một số tính năng. Bạn có thể báo cáo dòng thời gian của một người đã qua đời. Chúng tôi cũng có thể đóng một tài khoản nếu chúng tôi nhận được yêu cầu chính thức thỏa mãn những tiêu chí nhất định. Các công ty con Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận được với các doanh nghiệp là một bộ phận hợp pháp của cùng một nhóm các công ty mà Iwantface là một bộ hận trong đó, hoặc trở thành một phần của nhóm đó (thường những công ty này thường được gọi là các công ty con). Tương tự như vậy, các công ty con của chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi. Việc chia sẻ này được thực hiện theo luật hiện hành bao gồm trường hợp mà luật hiện hành yêu cầu chấp thuận. Chúng tôi và các công ty con của chúng tôi có thể sử dụng thông tin được chia sẻ để giúp cung cấp, hiểu và cải thiện dịch vụ của chúng tôi và các dịch vụ riêng của họ. Nhà cung cấp dịch vụ Chúng tôi cung cấp thông tin của bạn cho những người và công ty giúp chúng tôi cung cấp, hiểu và cải thiện những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng ngoài các nhà cung cấp để giúp chủ trì trang web của chúng tôi, cung cấp ảnh và video, xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu, tiến hành và xuất bản nghiên cứu, đo tính hiệu quả của quảng cáo hoặc cung cấp kết quả tìm kiếm.

Trong một số trường hợp chúng tôi cung cấp dịch vụ cùng với công ty khác, như Thị trường Iwantface. Trong tất cả những trường hợp này, đối tác của chúng tôi phải đồng ý với việc chỉ sử dụng thông tin của bạn thống nhất với thỏa thuận mà chúng tôi đã ký kết với họ cũng như Chính sách sử dụng dữ liệu này. Bảo mật và lỗi Chúng tôi nỗ lực nhằm giữ an toàn cho thông tin của bạn nhưng chúng tôi cần bạn trợ giúp. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc giữ an toàn trên Iwantface, truy cập Trang bảo mật Iwantface. Chúng tôi cố gắng luôn bảo vệ Iwantface, không xảy ra lỗi và an toàn, nhưng không thể đảm bảo cho bất kỳ phần nào của dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi. Thay đổi kiểm soát Nếu quyền sở hữu của doanh nghiệp thay đổi, chúng tôi có thể truyền thông tin của bạn cho chủ sở hữu mới để họ có thể tiếp tục vận hành dịch vụ. Nhưng họ vẫn sẽ phải tôn trọng cam kết chúng tôi đã thực hiện trong Chính sách sử dụng dữ liệu. Thông báo thay đổi Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi cho Chính sách sử dụng dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (ví dụ: bằng cách xuất bản tại đây và trên Trang quản lý trang Iwantface).

Nếu thay đổi là quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo bổ sung, nổi bật phù hợp trong các trường hợp. Bạn có thể đảm bảo rằng bạn nhận được thông báo trực tiếp bằng cách thích Trang quản lý trang Iwantface. Cơ hội bình luận Trừ khi chúng tôi thực hiện thay đổi vì các lý do pháp lý hoặc hành chính, hoặc để sửa một câu không chính xác, chúng tôi sẽ cho bạn bảy (7) ngày để cung cấp cho chúng tôi bình luận về thay đổi. Sau thời gian bình luận, nếu chúng tôi chấp nhận bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo (ví dụ: trên Trang quản lý trang Iwantface hoặc trong chính sách này) về ngày có hiệu lực.


 


Công ty TNHH TMĐT I.W.A.N.T 
Mã số Doanh nghiệp: 0311961535, cấp ngày: 10/09/2012. 
Mã số thuế : 0311961535. 
Địa chỉ : 323/7/9 Đường TA32, Khu phố 3 Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Ông Trần Hoàng Thái là người đại diện pháp lý của I.W.A.N.T 
Cellphone: 0903 692 983 


Email: hoangthai.tran@iwantface.com