Đăng ký
I.Want.Face cộng đồng mạng xã hội kinh doanh chuyên nghiệp
Rudy Angelo

Rudy Angelo

Nơi ở Vig, Denmark · Sinh nhật 21 tháng 9, 1989
Thông tin thành viên
Tình trạng mối quan hệ:
Đang hẹn hò
Giới tính:
Ngày sinh nhật:
21 tháng 9, 1989
Tại:
Đăng nhập:
16 tháng 12, 2017
Gia nhập:
25 tháng 9, 2017
Cấp Thành viên:
Thành viên
Người đăng ký RSS:
11
Nói về tôi..
38 year-old Television Journalist Rodger Stanforth from Port McNicoll, loves saltwater aquariums,
suicide squad and texting. Is a travel enthusiast and of late
paid checking out the Archaeological Sites of the Island of Meroe.