Đăng ký
I.Want.Face cộng đồng mạng xã hội kinh doanh chuyên nghiệp

Freelancer

Có nên bỏ quy định phải bán vé số đúng địa bàn?
hung

VND 50
Bộ Tài chính khẳng định, xử phạt hành chính người bán vé số sai địa bàn là đúng quy định. Bộ Tài chính còn khu