Đăng ký
I.Want.Face cộng đồng mạng xã hội kinh doanh chuyên nghiệp

Chủ đề: Một số giải đáp thắc mắc về phí đi đài loan 2017

nguyen linh van van

Chi phí cho lao động đi xuất khẩu lao động đài loan năm 2017 Theo Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) tại công văn số 945/VPĐB-LĐ ngày 28-8-2009 phía Đài Loan đã thay đổi mẫu “Bản ...