Đăng ký
I.Want.Face cộng đồng mạng xã hội kinh doanh chuyên nghiệp

Khu du lịch nghỉ dưỡng

Admin Officer

Dự Án được đầu tư xây dựng để trở thành một khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí phức hợp cao cấp bậc nhất tại Phước Hải. Với tổng giá trị đầu tư trên 300 tỉ đồng và tổng diện tích lên đến 35.396...