Đăng ký
I.Want.Face cộng đồng mạng xã hội kinh doanh chuyên nghiệp

NHÀ XƯỞNG BÁN HOẶC CHO THUÊ FACTORY FOR SELL OR RENT

NHÀ XƯỞNG BÁN HOẶC CHO THUÊ FACTORY FOR SELL OR RENT


- Vị trí: Đường số 6, KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Cách thành phố Biên Hòa 15km.


Location: Road 06 – Sông May Industrial Park – Trang Bom village – Dong Nai province. Far


from Bien Hoa City 15km.


- Tổng diện tích: 16,000 m2. Bao gồm hệ thống nhà xưởng, nhà văn phòng, phòng bảo vệ, nhà xe.


Total area: 16,000 m2. Include: factory system, office, security room, garage.


- Trạm điện/Power station: 560KVA.


- Hệ thống PCCC, bể nước chữa cháy/Fire protection system, Fire service water supply.


- Hệ thống nước sinh hoạt và nước thải/Water systerm and waste water systerm.


- Đường Bê tông cốt thép, Cổng tường vào/Reinforced concrete road, Wall gate. 1. Nhà xưởng 1 – 1st Factory:


- Diện tích xây dựng/Construction area: 4,640 m2. Dài/Long: 116 m. Rộng/Width: 40 m.


- Tổng diện tích sàn/ Total floor area: 4,640 m2.


- Chiều cao công trình/ Construction high: 8 m.


- Số tầng/ Number of floor: 1.


- Trong đó/Include:


+ Nhà văn phòng/Office: 84.8 m2


+ Nhà xe/Garage: 348 m2


2. Nhà xưởng 2 – 2nd Factory :


- Diện tích xây dựng/ Construction area: 4,000 m2. Dài/ Long: 80m. Rộng/ Width: 50m.


- Tổng diện tích sàn/ Total floor area: 4,000 m2


- Chiều cao công trình/ Construction high: 8 m.


- Số tầng/ Number of floor: 1.


- Trong đó/Include:


+ Nhà văn phòng/Office: 73.15 m2


+ Nhà xe/Garage:240 m2 3. Nhà xưởng 3 – 3rd Factory:


- Diện tích xây dựng/ Construction area: 1,500 m2. Dài/ Long: 50m. Rộng/ Width: 30m.


- Tổng diện tích sàn/ Total floor area: 1,500 m2


- Chiều cao công trình/ Construction high: 8 m.


- Số tầng/ Number of floor: 1.


- Trong đó/Include:


+ Nhà văn phòng/Office: 63.6 m2


+ Nhà xe/Garage:90 m2.


Cho thuê/For rent:


- Giá: 3$/m2/tháng.


Price: 3$/m2/month.


- Điều kiện: hợp đồng thuê từ 5 đến 10 năm. Condition: contract period’s from 5 to 10 years.


Bán/For sell:


- Quy mô và diện tích như trên.


Size and area: as above.


- Giá: 45 tỷ.


Price: VND 45 billion.


- Có Hợp đồng thuê thu nhập trên 30,000 $/tháng.


Have a Contract for rent with income over 30,000$/month. (Đã có 1 xưởng ký hợp đồng dài hạn 5 năm)


(1 factory is rented with contract period is 5 years).